+46 70 775 63 55 info@cederwalls.com

Bolagsrätt och M&A

Vi hjälper små och mellanstora bolag med kommersiella juridiska frågor
Vi hjälper små och medelstora företag med bolagsrättsliga och kommersiella frågor. Vår juridiska expertis omfattar svensk och amerikansk kontraktsrätt, köprätt, tjänsteleveransavtal och frågor avseende olika distributionsformer inkluderande leverans- och distributionsavtal. Vi hjälper även till vid de olika stadierna av ett företags livscykel, såsom bolagsbildning, aktieägaravtal, anställningsavtal, mergers & acquisitions, och likvidation.

Cederwalls International Law Firm AB | Orgnr.: 5567648711-01 | Momsnr.: SE556764871101