+46 70 775 63 55 info@cederwalls.com

Skatterätt

Vi assisterar i skattefrågor på internationell nivå
Cederwalls erbjuder skatterådgivning på en internationell nivå med fokus på företag och privatpersoner som är skattepliktiga i Sverige såväl som i USA. Vi hjälper även till med relaterade juridiska frågor. Vi har många års erfarenhet av internationell skatteplanering, deklarationer och skatteplikt. Cederwalls kan hjälpa er styra genom de internationella skattevattnen genom att underlätta förståelse och uppfyllande av skatteplikt för både individer och företag. Vår grupp jurister erbjuder rådgivning inom skatteplanering och skatterätt, och har också bred erfarenhet av att driva förhandlingar med skattemyndigheter på multinationell nivå

Cederwalls har god erfarenhet inom typiska skatteärenden som exempelvis:

  • Amerikanska inkomstdeklarationer
  • Streamline Procedure
  • Rapportering av utländska bankkonton till USA (FBARs)
  • Rapportera kontrolluppgifter avseende amerikanska personers kapitaltillgångar (FATCA)

Cederwalls International Law Firm AB | Orgnr.: 5567648711-01 | Momsnr.: SE556764871101