+46 70 775 63 55 info@cederwalls.com

Olja & gas

Vi hjälper våra klienter finna lösningar på komplexa frågor inom amerikansk olje- och gasjuridik
Cederwalls målsättning är att bidra med tydliga och effektiva juridiska lösningar till komplexa problem inom det amerikanska energiområdet med inriktning på olja och gas. Cederwalls har omfattande erfarenhet av att hantera anskaffning och avyttringar av olje- och gastillgångar samt bistå i processer för att starta, såväl som avveckla, aktiebolag. Vidare tillhandahåller Cederwalls regelbundet juridisk rådgivning till våra klienter och hjälper med att upprätta, förhandla och hantera avtal avseende frågor inom det amerikanska energiområdet. Cederwalls har för tillfället över femtio oljeklienter.

Cederwalls International Law Firm AB | Orgnr.: 5567648711-01 | Momsnr.: SE556764871101