+46 70 775 63 55 info@cederwalls.com

Om byrån

Hjälper människor navigera den juridiska världen

Cederwalls grundades 2008 med målet att hjälpa svenskar och amerikaner att bedriva affärer utomlands. Under Jennifers tid som jurist i Pennsylvania träffade hon ett stort antal människor och företag som hade svårigheter direkt relaterade till deras nya hemland och nya affärsidéer. Kulturella skillnader och byråkrati kunde ställa till problem med avtal och transaktioner såväl som med skattefrågor.

Jennifer flyttade till Sverige under 2006 med sin make och deras tre små barn. Hon arbetade på en svensk juristfirma, och märkte snart att amerikanska medborgare inte bara hade samma problem här, men att de också hade svårt att tolka amerikanska skatteregler under deras tid utomlands. Jennifer insåg att dessa två grupper hade mycket gemensamt och att hon kunde hjälpa till genom sin erfarenhet av båda länderna, och hon bildade därefter Cederwalls. Cederwalls har växt från en jurist arbetande hemifrån till en fullfjädrad byrå med åtta anställda och kontor i Stockholm. Vi representerar över 2000 klienter med vitt skilda bakgrunder och behov. Det de flesta har gemensamt är gränsöverskridande affärsintressen och livsstilar.

Vårt motto är ”hjälpa människor navigera den juridiska världen”, och det är vår sanna passion. Alla våra jurister är engagerade i att hitta de rätta lösningarna för våra klienter och göra deras internationella affärer smidigare, genom att överbrygga klyftan mellan de olika lagstiftningarna. Vi är en multikulturell byrå där de flesta har bott och studerat utomlands. Vi är väl insatta i svårigheterna med att förstå och tolka lagstiftning och uppfylla allehanda krav från mer än en tillsynsmyndighet.

Cederwalls International Law Firm AB | Orgnr.: 5567648711-01 | Momsnr.: SE556764871101