+46 70 775 63 55 info@cederwalls.com

Arvsrätt

Vi assisterar i arvsrätt på internationell nivå
Cederwalls erbjuder juridisk expertis inom arvsrätt och familjerätt med fokus på individer och familjer som har anknytning till både Sverige och USA. Vi har många års erfarenhet av att hantera internationella arvs- och testamentsfrågor, samt att hjälpa våra klienter att förstå och uppfylla sina rättigheter och skyldigheter enligt arvs- och familjerätten.

Cederwalls står till din tjänst för att hjälpa dig att navigera genom de komplexa aspekterna av arvsrätt och att säkerställa att dina önskemål och vilja respekteras. Vårt team av juridiska experter erbjuder skräddarsydda lösningar inom områden som testamentsupprättande, truster, bouppteckningar, och mer. Vi har även erfarenhet av att föra diskussioner med myndigheter på en internationell nivå.

Cederwalls har erfarenhet inom vanliga juridiska ärenden såsom:

  • Testamentsupprättande och tolkning
  • Bouppteckningar och arvsskiften
  • Rådgivning gällande amerikanska truster
  • Internationell arvsrätt och dubbelbeskattningsavtal

Vår styrka – rådgivning inom såväl familjerätt som skatterätt i enlighet med båda länders rättsregler och system.

Kontakta vår arvsrättsgrupp:

Saga Renbäck
Manager & Head of Estate
estate@cederwalls.com
+46 (0) 707 75 63 55

    Cederwalls International Law Firm AB | Orgnr.: 5567648711-01 | Momsnr.: SE556764871101